Distributeur van kwaliteitsmerken in de imaging branche.
 

Privacy & Disclaimer

Onze Privacy & Veiligheid, Disclaimer en Cookie policy


Adresgegevens:
Degreef & Partner
De Schorpioen 7
5215 MD 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel: +31 (0) 73 6154550
E-mail: info@degreef-partner.nl
Bankgegevens:
ING Bank N.V.
IBAN: NL26 INGB 0007 2296 41
BIC: INGBNL2A
VAT no.: NL 807834762 B01
K.v.K. 16045307

Indien niet anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden. Koper zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt.

Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingrente verschuldigd van 1 ½ % per maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, een en ander met een minimum van € 125,-


Privacy & Veiligheid

Degreef & Partner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Degreef & Partner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Degreef & Partner gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Degreef & Partner zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Degreef & Partner verkoopt uw gegevens niet Degreef & Partner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Degreef & Partner, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Degreef & Partner met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Degreef & Partner verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Degreef & Partner worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Degreef & Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Degreef & Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Degreef & Partner opgenomen informatie en tarieven.

Degreef & Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Degreef & Partner worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Degreef & Partner

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Degreef & Partner of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Degreef & Partner.


Cookie Policy

Wij kunnen onderstaande informatie verzamelen:

 • Naam
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres
 • Demografische information, waaronder postcode, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor enquêtes en persoonlijke aanbiedingen

Voor de complete lijst met cookies die we verzamelen kunt u de lijst van cookies die we verzamelen raadplegen.

Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer geplaatst te worden. Wanneer je hiermee akkoord gaat wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt uw webverkeer te analyseren, of laat het u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies helpen websites om op u als individueel persoon te reageren. Het webprogramma kan zijn werkzaamheden aanpassen naar uw wensen en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogboeken om de pagina’s die u gebruikt te identificeren. Dit helpt ons bij het analyseren van data aangaande verkeer op de webpagina, om zo onze website te verbeteren en deze aan te passen naar de wensen van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyses. Daarna wordt de data verwijderd uit ons systeem.

Cookies helpen ons dus bij het aanbieden van een betere website, doordat we kunnen monitoren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de data die u met ons kiest te delen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw instellingen zodanig aanpassen dat u cookies kunt weigeren, indien u dit wenst. Dit kan tot gevolg hebben dat u onze website niet optimaal kunt gebruiken.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere interessante websites. Echter, wanneer u op deze links klikt en onze website verlaat, moet u weten dat wij geen controle hebben over deze andere websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beveiliging en privacy van de informatie die u deelt tijdens het bezoeken van deze websites. Bovendien vallen deze websites niet onder dit privacy statement. Wees dus voorzichtig en lees het privacy statement van de website in kwestie.

Controle over uw persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen van of gebruik van uw persoonlijke informatie te limiteren op de volgende manieren:

 • Wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zorg ervoor dat het hokje waarmee u aangeeft dat uw informatie gebruikt mag worden voor directe marketing doeleinden niet aangevinkt is;
 • Wanneer u eerder hebt aangegeven dat wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken voor directe marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of te mailen via info@degreef-partner.nl

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, uitlenen aan of delen met derden, tenzij wij uw expliciete toestemming hiervoor hebben, of we door de wet verplicht zijn deze informatie te delen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden als wij denken dat u deze informatie wellicht interessant vindt, maar alleen wanneer u aangeeft dat u dit wenst.

Als u graag een kopie wilt ontvangen van de informatie die wij over u hebben, dan kunt u ons schrijven. U vindt onze contactinformatie bovenaan deze pagina.

Wanneer u denkt dat de informatie die wij over u hebben niet correct of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo spoedig mogelijk op bovenstaand adres. Wij zullen de incorrecte informatie meteen aanpassen.

Lijst van cookies die we verzamelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we verzamelen en welke informatie zij bevatten.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART De associatie met uw winkelwagen.
CATEGORY_INFO Slaat categorie informatie van de pagina op, wat ervoor zorgt dat de pagina’s sneller geladen kunnen worden.
COMPARE De artikelen die in uw ‘vergelijk producten’ lijst zitten.
CURRENCY De valuta van uw voorkeur.
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant-ID in de webshop.
CUSTOMER_AUTH Een indicatie of u momenteel bent ingelogd.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantgroep waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klantsegment-ID op.
EXTERNAL_NO_CACHE Een vlag die aangeeft of caching is ingeschakeld of niet.
FRONTEND Uw sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Staat gasten toe om hun orders te wijzigen.
LAST_CATEGORY De laatste categorie die u heeft bezocht.
LAST_PRODUCT Het product dat u als laatste heeft bekeken.
NEWMESSAGE Geeft aan of u er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of caching is toegestaan.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en geschiedenis van bekeken pagina’s indien u dit de website heeft gevraagd.
POLL Het ID van polls waarop u heeft gestemd.
POLLN Informatie over op welke polls u heeft gestemd.
RECENTLYCOMPARED De producten die u recentelijk heeft vergeleken.
STF Informatie over producten die u aan vrienden heeft gemaild.
STORE De store view of taal die u heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of u het gebruik van cookies toestaat.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recentelijk heeft bekeken.
WISHLIST Een versleutelde lijst met producten die u aan uw wensenlijst heeft toegevoegd.
WISHLIST_CNT THet aantal producten op uw wensenlijst.